เปลี่ยนทัศนคติโรคอ้วน

เปลี่ยนทัศนคติโรคอ้วน

เปลี่ยนทัศนคติโรคอ้วน เนื่องด้วยวันที่ 4 มีนาคมของในทุก ๆ ปียกให้เป็นวันอ้วนโลกและในปีนี้สหพันธ์โรคอ้วนโลกได้ทำการกำหนดประเด็นเพื่อทำการรณรงค์ “Changing Perspectives: Let’s Talk about Obesity” หรือในภาษาไทยคือ “ปรับเปลี่ยนมุมมอง โรคอ้วนคุยกันได้” เพื่อที่จะช่วยในการเน้นส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และทำการสื่อสาร เกี่ยวกับโรคอ้วนให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับวันนี้เราจึงอยากจะทำการแนะนำข้อมูลทั้งหมด ที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเพื่อที่จะได้หันมาใส่ใจ และ ดูแลสุขภาพพร้อมกับการปรับเปลี่ยนมุมมอง ของการศึกษาโลกนี้ให้มากขึ้นให้คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ไปพร้อมๆกัน

ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน

เปลี่ยนทัศนคติโรคอ้วน

ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ประชากรที่มากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก ได้มีการเสียชีวิตจากการที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือที่เราทุกคนรู้กันว่าโรคอ้วนนั่นเอง คนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือ ภาวะอ้วนนั้นมักจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าคนที่มีน้ำหนัก อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ในปัจจุบันนี้โรคอ้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุดิบและอาหารต่างๆ

ที่ถูกทำออกมาด้วยส่วนผสม ที่จะทำให้ร่างกายของคุณนั้นเกิดเข้าสู่ ภาวะอ้วนได้อย่างง่ายดายโดยโรคอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยจากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ องค์กรยูนิเซฟประเทศไทยกับพบว่า

  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีมักจะมีภาวะน้ำหนักเกิน และ โรคอ้วนเพิ่มขึ้นโดยทำการคิดเป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2561 และร้อยละ 9.2 ในปี 2562
  • เด็กที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปีมักจะมีภาวะน้ำหนักเกิน และ โรคอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 12.4 ในปี 2564
  • วัยผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไปมักจะมีแนวโน้มอ้วนมากขึ้นพบว่าเป็นโรคอ้วน หรือ ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กิโลกรัม/เมตร2 มาถึงร้อยละ 45.6 ในปี 2563 และเพิ่มเป็นร้อยละ 46.2 ในปี 2564 และร้อยละ 46.6 ในปี 2565

โรคอ้วนเกิดจากอะไร

เปลี่ยนทัศนคติโรคอ้วน

โรคอ้วนเกิดจากอะไร เกิดขึ้นเมื่อในปริมาณไขมันในร่างกายที่มีมากจนเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้ก่อเกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดัน โลหิตสูง และมะเร็ง โรคที่ซับซ้อนนี้อาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอาหารที่คุณทาน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ตลอดจนการเลือกออกกำลังกายการลดน้ำหนัก

สามารถช่วยรักษาและป้องกันสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้นั่นเอง โดยอาจจะทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง และ ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีการในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้แพทย์ อาจจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คนไข้ ได้เช่นเดียวกัน เช่น การให้ยา หรือ ขั้นตอนทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมในการลดน้ำหนักให้กับผู้ป่วย

โรคอ้วนส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร

เปลี่ยนทัศนคติโรคอ้วน

โรคอ้วนส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร ต้องบอกเลยว่าเป็นสาเหตุ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ให้กับคุณ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคมะเร็งบางชนิด เป็น สำหรับการส่งผลของโรคอ้วนนั้นบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่สามารถส่งผลกระทบให้กับสุขภาพของคุณได้ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นแล้วควรจะมีวิธีป้องกันความเสี่ยง หรือ วิธีในการป้องกันลดความอ้วนให้กับผู้คน

วิธีป้องกันโรคอ้วน

วิธีป้องกันโรคอ้วน ควรป้องกันตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก เพราะโรคอ้วนในเด็กจะส่งผลต่ อการเจริญเติบโตของร่างกายให้กับคุณได้ เช่น ขาโก่ง ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ พัฒนาการ และนอกจากนี้จะเป็นตัวเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้กับวัยของผู้ใหญ่ซึ่งข้อมูลขององค์กรอนามัยโลก ยืนยันว่าโรคอ้วนในวัยเด็กมีความสัมพันธ์ กับการเกิดโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

และภาวะ ทุพพลภาพ ทั้งนี้ โรคอ้วนสามารถป้องกันได้ ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพหลีกเลี่ยง ของมันของทอดเป็นหลักและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่จะทำให้คุณต้องทานอาหารเหล่านี้รวมไป ถึงการตรวจสอบ และ ชั่งน้ำหนักอยู่เป็นประจำ และ การรักษาพฤติกรรมเหล่านี้เอาไว้ให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดวิธีการเกิดโรคอ้วนให้กับคุณ

การรักษาโรคอ้วน

การรักษาโรคอ้วน วัตถุประสงค์ของการรักษาคือการเข้าถึง และ รักษาน้ำหนักของคุณให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการที่รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ นิสัยบางอย่างของคุณหรือแพทย์อาจจะทำการแนะนำทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพรวมทั้งนักกำหนดอาหาร ที่ปรึกษาด้านพฤติกรรม หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน

อาจทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างโปรแกรมลดน้ำหนัก ที่ช่วยให้คุณนั้นเข้าใจ และ ปฏิบัติตามได้อย่างแน่วแน่ ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการกินของคุณ การลดปริมาณแคลอรี่ หรือ การทำให้อิ่มโดยการเลือกรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ของคุณและการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ

ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ : https://discoveryman.com/