รถฉีดน้ำแรงดันสูง

หลังที่ได้มีการเกิดเหตุการณ์กา…

ถ้าโลกนี้นั้นไม่มีน้ำ

ถ้าวันหนึ่งนั้น โลกนี้ไม่มีน้ำ…

ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้

ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้ อีกหนึ่งค…

ถ้าโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะเกิดอะไรขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าโลกนี้ไม่มีด…

ถ้าโลกไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากวันหนึ่งนั…

ถ้าหากโลกนี้ไม่มีผึ้ง

ถ้าหากว่าวันหนึ่งนั้นเราตื่นขึ…